Dzejas stunda "Pa Friča un Paulīnas Bārdu dzīves un dzejas takām"

     Ekskursija pa muzeju un teritoriju ar dzejas lasījumiem.

Lekcijas par Bārdu dzimtas dzejniekiem

  • Friča Bārdas dzīve un daiļrade.
  • Antona Bārdas dzīve un daiļrade.
  • Paulīnas Bārdas dzīve un daiļrade.
  • Bārdu dzimtas dzejnieki.


Created with Mozello - the world's easiest to use website builder.

 .