Ekskursijas muzeja ekspozīcijās un teritorijāMuzeja ekspozīcijas izkārtotas:

  • Jāņa Bārdas (Friča un Antona Bārdu tēva) 1865.gadā celtajā un 1993.gadā renovētajā mājā,
  • mājā, kuru uz tēva zemes 1915.gadā cēla Fricis Bārda un kur līdz 1983.gadam vasaras vadīja Paulīna Bārda,
  • graudu klētī,
  • drēbju klētī.

Vēl apmeklētāji var iepazīties ar dzejnieka vasaras mājiņu, kurā tapuši daudzi dzejoļi un vēstules, kūtiņu un pirtiņu, kā arī pasmelt ūdeni no dzejnieku mājas akas ar vindu (ko Bārdu ģimenē sauca par svirksteni).


Muzeja teritorija aizņem nepilnus 4 hektārus. Tiem, kuri vēlas nesteidzīgi un pilnībā izbaudīt visas muzeja sniegtās iespējas un izstaigāt visas takas, pa kurām staigājuši dzejnieki, un smelties spēku no Friča Bārdas mīļākā koka - bērza, jārēķinās ar ilgāku laiku.