Zigurds Bārda, dzejnieku Friča un Paulīnas Bārdu dēls, dzimis 1916.gada 4.aprīlī Rīgā.

Mācījies Rīgas Valsts Parauga pamatskolā un Rīgas pilsētas 2.ģimnāzijā. Studējis filoloģiju Latvijas Universitātē, bijis korporācijas Lettonia biedrs.

Zigurds Bārda ir strādājis laikrakstu “Sporta pasaule”, “Rīts”, “Tēvija” un “Darbs” redakcijās. Vācijas trimdā strādājis avīzē “Latvija”, bet visilgāk, dzīvodams Austrālijā, - “Austrālijas Latvietis” redakcijā. Viņš bijis arī ilggadīgs līdzstrādnieks un redaktors Melburnas 1. ev. lut. latviešu draudzes izdevumam “Mūsu Draudze”, kā arī latviešu valodas skolotājs MLB Daugavas skolā.

Zigurds Bārda ir rakstījis ne tikai reportāžas avīzēm, bet arī feļetonus (galvenokārt ar pseidonīmu Mets Metums), stāstus, apceres, humoristiskus dzejoļus, īslugas un skečus skatuvei, kā arī tēlojumus un pastāstus, kuros pavīd viņa bērnības atmiņas. Vairums no tiem publicēti laikrakstā “Austrālijas latvietis”.

Zigurds Bārda mira 1984.gada 1.augustā un tika apglabāts Melburnas kapos. 1998.gadā viņš tika pārapbedīts Latvijā - Umurgas kapos, blakus vecākiem un māsiņai.