Trīs dzejnieku iedvesmas vieta

Darba laiks

Muzeja ekspozīcijas atvērtas apmeklētājiem no 2.maija līdz 31.oktobrim

 Trešdienā  10.00 - 18.00
 Ceturtdienā  10.00 - 18.00
 Piektdienā 10.00 - 18.00
 Sestdienā 10.00 - 18.00


Svētdienās, pirmdienās, otrdienās un valsts svētku dienās muzejs slēgts.

Ar muzeja ekspozīcijām iespējams iepazīties arī ārpus muzeja darba laika, iepriekš vienojoties pa telefonu 26329315 vai e-pastu rumbini@limbazunovads.lv.